Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Naši poslovni običaji predvidevajo, da blago, ki se prodaja na spletni strani lahko zamenjamo le, če to ni blago:
– ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe
– ki je zapečateno in posledično ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat
– ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti
V zakonu o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe (v našem primeru pogodbo predstavlja samo naročilo, ki postane veljavno z odpošiljanjem le-tega preko spletne strani www.janago.si) v primeru, da narava samih izdelkov ni primerna za vračilo – kakšni so ti izdelki je opisano v zgornjih treh alinejah!
V kolikor je na straneh Spletne JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. kupljeno zdravilo, prehransko dopolnilo (v obliki tablet, kapsul, tekočin…), medicinsko tehnični pripomoček (npr. testni lističi, merilniki ipd.) ali kozmetični proizvod, pripomočki, ki se na kakršen koli način vstavljajo v telo oziroma prihajajo v stik s telesnimi tekočinami, potem vračilo naročenega blaga NI mogoče (v primeru, da je varnosten pečat odprt ali posumimo, da je stranka takšen izdelek na kakršen koli način odprla).
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem potrošnika bremenijo stroški neposrednega vračila. V primeru, da se stroški ne poravnajo sledijo ukrepi na ravni vseh pravnih možnosti, ki obstajajo.
Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri pogodbah:
o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.
Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.
Pozor:
To določilo  zakona o varstvu potrošnikov ne velja, če podjetje JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. dostavi napačne izdelke oziroma se rešuje napaka sporazumno s kupcem.
Izdelki, ki so primerni za vračilo
JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. opravlja poleg prodaje zgoraj naštetih izdelkov (Razkužilna sredstva, dopolnila, nega telesa, športno tehnični pripomočki, električni pripomočki , nekateri pripomočki za osebno uporabo) tudi nekatere izdelke, ki jih stranka vseeno lahko vrne. Med njimi so to vsi tisti izdelki, za katere ni potrebno hranjenje pri kontrolirani temperaturi ter ne spadajo v zgoraj navedene skupine . Prav tako ni mogoče vrniti izdelkov, ki so bili naročeni izključno za posamično stranko in jih nimamo redno na zalogi. V tem primeru se reklamacija zavrne (to sporočimo stranki preko maila).
Izdelki, ki niso primerni za vračilo

 1. člen zakona ZVPot pravi:

Opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;
V primeru, da izdelek ni primeren za vračilo je (ponavadi, ni pa nujno) to zapisano v samem opisu izdelka. Kadar niste prepričani ali je izdelek mogoče vrniti, se glede tega lahko vedno informirate na številki 031 394 567 ali na info@janago.si. Vsako vračilo, ki ga izvajate naj bo v naprej dogovorjeno, saj se v nasprotnem primeru reklamacija brez predhodnega dogovora ne upošteva.
Vračila izdelkov niso možna pri sledečih skupinah: pripomočki, prehranska dopolnila, specifični kozmetični izdelki, izdelki naročeni zgolj za individualno stranko, izdelki, ki se kakorkoli vstavljajo v telo ali prihajajo v stik s tekočinami, tekstilni izdelki, ki se lahko ob preizkušanju raztegnejo (denimo kadar ste kupili premajhno številko), veterinarski izdelki (zdravila, tablete, kapsule), ter vsi izdelki, ki so poškodovani ali je vsebina na kakršen koli način zmanjšana.
Reševanje reklamacij!
V primeru, da je bila napaka storjena s strani podjetja JANAGO DISTRIBUTION d.o.o., lahko kupec kontaktira naše podjetje preko telefona 031 394 567 ali pa nam o težavi piše na elektronski naslov narocila@janago.si.
Sodelovanje s strani kupca je v tem primeru nujno za čim hitrejšo in enostavnejšo razrešitev problema.
V kolikor se dostavljeni izdelki vsebinsko razlikujejo od tistih, ki jih je kupec naročil, kupec kontaktira JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. preko na spletni strani objavljenih kontaktov ter se z dobaviteljem (JANAGO DISTRIBUTION d.o.o.) dogovori o ustrezni rešitvi napačno dobavljenih izdelkov (izdelke lahko nadomestimo s pravilnimi v kolikor so ti dobavljivi, možno je tudi vračilo denarja/dobropis). Ponudnik v tem primeru krije stroške ponovnega pošiljanja!
V primeru, da je bil stranki po pomoti poslan napačen izdelek, naročen izdelek pa ni dobavljiv (trenutna nedobavljivost, prenehanje prodaje tega izdelka ipd.) se JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. z naročnikom dogovori za vračilo izdelka, morebitno zamenjavo s podobnim izdelkom. Pri tem JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. krije stroške povračila (poštnine) napačno poslanega izdelka, ki so pri vračanju blaga nastali. Ustrezna komunikacija s strani stranke je v tem primeru nujna!
Pozor: paketov z odkupnino ne sprejemamo!
Pozor: čeprav se ekipa Spletne strani JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. neprestano trudi za posodabljanje vsebin na straneh  JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. (www.janago.si), so lahko nekatere vsebine vseeno nekoliko zastarele, enako velja za ves slikovni material – trudimo se, da so slike čim bolj reprezentativne in posodobljene.
V kolikor je reklamacija posledica nakupa, ki je bil izvršen samo na podlagi slikovnega materiala na straneh spletne trgovine https//www.janago.si, je (ob dejstvu, da so nekatere slike samo informativne narave) kakršni koli sklicevanje na njih povsem brezpredmetno. Vedno smo vam na voljo na 031 394 567 kjer se lahko še dodatno prepričate o produktu.
Ob morebitnih dvomih pred nakupom, smo vam na voljo na številki 031 394 567 ali pa nam pišite na info@janago.si, s čimer se lahko zavarujete pred morebitnim nezadovoljstvom ob prejemu naročila. Kupcu bo usposobljeno osebje pomagalo pri odločitvi pred samim nakupom.
V kolikor se odločite in želite blago vrniti, je pošiljatelj sam dolžen prevzeti stroške pošiljanja, pri tem pa tudi poskrbeti za ustrezno zaščito blaga. Če se s poslovnimi običaji ne strinjate, nam sporočite svoje mnenje na naslov: info@janago.si.
Refundacija poštnin: potrebujemo račun na podjetje: JANAGO DISTRIBUTION d.o.o., Spodnja Hajdina 40, 2288 Hajdina, SI63632667
Kako ravnati v primeru, da sem paket naročil, JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. ga je že odposlala in ga ne potrebujem več?
Poravnati je potrebno poštne stroške pošiljanja nazaj – sam znesek vam sporočimo preko elektronske pošte! V primeru, da se na izstavljen račun ne odzovete je možno stroške tudi izterjati po pravni poti – stroški postopka pa lahko dosežejo vrednost od 50 pa do 200 €, ki jih nosi stranka sama.
Stornacija naročila je možna med delavnim časom samo do eno uro po oddanem naročilu. Ko ta čas preteče, smo lahko vaše naročilo že odpremili (čeprav morebitnega obvestila o odpremi še niste prejeli).
Tekom samega naročila v zadnjem koraku tik pred oddajo naročila vas opozorimo (v izogib nepotrebnim stroškom) s sledečima zelo pomembnima stavkoma:
Prosimo, da še enkrat pozorno preverite vse spodaj naročene izdelke.
Premislite ali izdelke resnično potrebujete, nato za oddajo naročila kliknite na Pošlji naročilo!
V kolikor je cena akcijska, je izdelek ali zdravilo izjemoma lahko s slabšim rokom uporabe. Vsekakor pa temu ni vedno tako. Osebje JANAGO DISTRIBUTION d.o.o. poskrbi, da je izdelek v omenjenem roku uporabe možno porabiti do konca.
V takšnem primeru je najbolje čimprej poravnati znesek, ki smo vam ga poslali po e-pošti, saj so nadalnji stroški morebitne izterjave precej visoki ter jih nosi stranka (ne ponudnik) v postopku!
Glede vračila produktov nikoli ne kompliciramo ali zaračunavamo dodatnih zneskov! Po zakonu o varstvu potrošnikov le te lahko brez obrazložitve vrnete. bremeni vas le strošek vračila izdelkov!
Vsi spori iz tega naslova in drugi morebitni spori se rešujejo v zato pristojnem sodišču v Novem mestu.
Pritožbeni postopek in vračilo izdelkov
Vračilo izdelkov je mogoče, ko se v zgodovini vaših naročil pojavi gumb poteka tako, da pošljete e-poštno spročilo na narocila@janago.si zadeva: Vračilo izdelkov + številka naročila
Postopek vračila (postopek zamenjave izdelka oz. izdaje dobropisa):

 1. Pošljete e-poštno sporočilo na: narocila@janago.si
 2. Pripišete pod zadevo: Vračilo izdelkov + vaša številka naročila
 3. Opišete izdelek, ki ga želite vrniti
 4. Opišete razlog vračila
 5. Opišete željo kaj želite z izdelkom
  – da, izdelek zamenjajte
  – da, izdelek popravite
  – vrniti, vi pa mi dajte dobroimetje
 6. Zapišite komentar (v kolikor nam želite sporočiti še kaj dodatnega)
 7. Potrdite reklamacijo s klikom na: Pošlji

Stvarna napaka
37.čl. ZVPot:
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
– 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
– 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
– 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
– 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
– Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
– Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
37.a člen
– Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
– Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
– Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
37.b člen
– Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena.
– Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
– Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37.c člen
– Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

– V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
– Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Neprevzem poslanih izdelkov
V kolikor kupec naročenih artiklov, ki so bili poslani s plačilom po povzetju ne prevzame ter od pogodbe NE ODSTOPI pisno in so po preteku 15 dni vrnjeni na naslov podjetja JANAGO DISTRIBUTION d.o.o., se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe.
Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov vračanja izdelkov nazaj in ostalih manipulativnih stroškov (pakiranje, stroški z naročanjem izdelkov…), za kar mu bo ponudnik izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe – naročila ni prekinil preko elektronsko pošte info@janago.si. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja z izvršbo.
Znesek, ki ga okvirno zaračunamo: 8 eur
Omenjen znesek je lahko tudi višji, v kolikor je paket težji in se zanj plača sorazmerno višja poštnina.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z določbami 32. člena ZIsRPS je obvezno obveščanje potrošnikov glede izvajaca IRPS.
Trenutno nimamo izbranega nobenega izvajalca in zato nobenega posledično ne priznavamo.
SRPS povezava >>